Wie, wat, waar en waarom in 22,5 jaar

Onder deze wat cryptische omschrijving gaan we proberen de bemanning van Aan Lager Wal, de beste stuurlui die meestal aan de wal staan zoals u weet, een overzicht te geven van de optredens die we in de afgelopen 22,5 jaar hebben gegeven. En dat viel nog niet mee.

Boordgeld van de NV Stoomvaartmij Nederland (afkomstig van oud opvarende Schelte van der Wal uit Hurdegaryp)

Nu is een 22,5 jarig bestaan geen jubileumjaar. Maar Corona, hé. Het virus belette ons regelmatig uit te varen. Dus bleven we aan boord een beetje de stoere zeebink uithangen, onderwijl geen cent verdiend, maar gelukkig bood de rederij ons zogeheten boordgeld om toch drank en tabak aan te schaffen.

Maar ter zake. We moesten bij de samenstelling van dit overzicht de gegevens in overzichtelijke tabellen samenballen. Daarna werd de keuze voor een bepaalde grafiek bepaald om tenslotte, en niet het minst belangrijke, aan de hand van de bescikbare data en grafieken een overzichtelijk stukje te schrijven.

Wie het staatje (grafiek 1) bekijkt moet welhaast tot de conclusie komen dat het hard bergafwaarts is gegaan. Nou dat val reuze mee, met name als je de laatste paar (Corona-)jaren in het logboek beschouwt. Voor dit jaar zijn al minimaal tien optredens voorzien.

Is er geen exact aantal te noemen? Het antwoord: Nee. Want hoe tel je bij voorbeeld een driedaags festival waar soms twee keer per dag een optreden werd verzorgd. Of een festival met soms drie of vier verschillende korte optredens om maar eens wat te noemen.

Grafiek 1

Bedenk bij de overzichten dan wel dat we dit jaar nog maar een beperkt aantal keren zijn uitgevaren. In de grafiek zijn ook, voor zover nu bekend, de nog komende optredens in 2023 opgenomen.

 Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan er een klein verschil zijn met de werkelijke aantallen, feit blijft dat wij in de afgelopen 22.5 jaar bijna vijfhonderd optredens hebben verzorgd.

Jaarlijks
Natuurlijk steken we niet elk jaar een gelijk aantal keer van wal. Dat blijkt als we de grafiek uit het vooronder halen waar de lijst met optredens ligt. Bovenaan staat het jaar 2005 waarin we maar liefst veertig keer van wal staken. Daar steken de Coronajaren 2021 en 2022 schril tegen af met 2 en 1 optreden. Dan was het in het oprichtingsjaar 2000 nog beter met drie optredens

Voor welk optreden varen we het langst naar de aanleghaven? We zoeken met behulp van Google-maps de plek op die het verst van de thuishaven ligt. En wat blijkt? Zandvoort (94 zeemijl) en Doorn (103 zeemijl) zijn onze verste reizen. En wat dichterbij Slagharen en Giethoorn.

We varen naar  294 verschillende ‘havens’ in binnen- en buitenland. Het spreekt voor zich dat de meeste locaties in Friesland liggen. Maar er zijn ook wel een paar plaatsen die (ver) buiten de provinciegrens liggen.

Gaan we ook wel eens ergens echt met de boot naartoe? Jazeker, naar Schiermonnikoog en Ameland bij voorbeeld. En dan niet te vergeten onze reis langs enkele havens aan de IJsselmeerkust in het kader van Buitengaats in 2010, al begint de trip per trein van Hurdegaryp naar Harderwijk. Tijdens de thuisreis hoge golven op het IJsselmeer. Maar dat terzijde.

In veel plaatsen waar we onze liederen ten gehore brengen, zijn we maar een keer, zo’n honderdvijftig keer, geweest. De concurrentie is groot om niet te zeggen moordend. Dat zodoende.

Grafiek 2

Twee plaatsen springen in het oog (Grafiek 2) . Dat zijn natuurlijk onze thuishaven Hurdegaryp en Leeuwarden. Hurdegaryp prijkt bovenaan met 128 optredens. Leeuwarden ‘bedreigt’ ons al jaren aan de loefzijde met 118 optredens. We liggen dus nog zeker tien scheepslengtes voor.

De top-tien ziet er verder als volgt uit: 3.Burgum (13); 4.Sneek (11); 5. Oentsjerk (10); 6/7 Dokkum en Tytsjerk (8); Beetsterzwaag en Earnewâld (7) en gedeeld op plek tien Workum, Wommels, Heerenveen en Grou.

Ver Weg
Niet onvermeld mag blijven onze optredens tijdens het Shantyfestival in het Duitse Travemünde in 2013 en 2014. Van alle koren die daar optraden tijdens het driedaagse festival zijn met succes zeven optredens verzorgd. Dat was ook de Lübecker Zeitung niet ontgaan. Die plaatste op de voorpagina een foto van een van onze optredens.

Grafiek 3

We zoeken ook uit welke maanden voor ons gemiddeld het drukst zijn. Dat is niet geheel onverwacht de maand september, met als goede tweede juni. In de maand februari zijn we aan groot onderhoud toe voor het nakende seizoen en juli is het over de jaren 2000-2023 meer dekzwabberen, passagieren en in de havenkroeg zitten.

Zijn er ook maanden waarin we geen enkel optreden hebben? Jazeker, al blijkt dat niet uit grafiek 3.  We noemen bij voorbeeld de slappe maand juli in tal van jaren maar ook februari en maart zijn soms geen maanden om over naar huis te twitteren.

Waarom leggen we aan
Tja dat is een beetje een lastige vraag. Het is een grote diversiteit aan evenementen waarop wij acte de présence geven. Variërend van een optreden in een min of meer privé-situatie tot een klein dan wel meerdaags festival. Maar meestal als er in de haven een festival, een bejaardenhuis, bruiloft of verjaardag gevierd moet worden, er een trouwerij of begrafenis is. In het grootste deel zijn de optredens binne

                                                                                                                                                      Paul Achterberg