Optredens 2024

Dinsdag 23 januari: Drachten, De Wiken, aanvang 15.00 uur

Zaterdag 3 Februari : Leeuwarden Kurioskerk. Winterkorenfestival

Donderdag 8 februari: Ferwert, Zorgcentrum Foswert

Dinsdag 5 maart: Beetsterzwaag, Huis Ter Swaech

Woensdag 17 april: Menaam, Zorgcentrum Nij Statelân

Zaterdag 20 april: Nijlân, Doarpen Strúntocht

Zondag 21 april: Hurdegaryp, Maskelyn: Wijn, Zee en Tranen

Zaterdag 27 april (Koningsdag): Heemstra State Oentsjerk

Woensdag 1 mei: Leeuwarden Abbingahiem

Dinsdag 7 mei Leeuwarden: De Hofwijck

Dinsdag 14 mei, Burgum: Odensehuis

Zaterdag 25 mei: Leeuwarden, Greunshiem

Donderdag 5 september: Kollum, Meckamastate

Zatedag 21 september : De Westereen, Brugchelenkamp

Zaterdag 28 nseptember: De Westereen, Brugchelenkamp

Dinsdag 24 september: Drachten woonzorgcentrum Rispinge

Donderdag 10 oktober: Surhuisterveen, It Suyderhuys

Zaterdag 14 november: Dokkum, Nieuw Dockaheem

Woensdag 23 okotober: Buitenpost, woonzorgcentrum Haersmahiem

Zaterdag 30 november: Hurdegaryp, It Maskelyn, Korenfstival

2023

Zaterdag 11 februari
Leeuwarden, Winterkorenfestival
Kurioskerk

Zaterdag 25 maart 20.00 uur, Hurdegaryp
MFC It Maskelyn
Jubileumconcert  Aan Lager Wal

Zaterdag 29 april, Metslawier

Festival

Zaterdag 13 mei, Grootegast
Shantyfestival

Vrijdag 19 mei, Oentsjerk
Dorpsfeest

Zaterdag 20 mei, Surhuisterveen
’t Suyderhuys

Vrijdag 9 juni, Hurdegaryp
Bennemastate

Donderdag 22 juni, Leeuwarden
Ymedam 

Zaterdag 24 juni, De Westereen
RTVNOF, vooraankondiging

Zondag 13 Augustus, Meppel
Boot Willem Alexander

Zondag 10 september, Emmen
Festival

Dinsdag 12 september, Beetsterzwaag
Huys Ter Swaach

Vrijdag 13 oktober, Leeuwarden

Ymedaam

Donderdag 9 november:  Dokkum,
Dockaheem (13.45 uur)

Zaterdag 10 november: Hurdegaryp

Maskelyn, seniorendag, 10.00 18.00 uur,

optredens tussen 13.30 uur en 15.00 uur

Zaterdag 18 november, Hurdegaryp

Maskelyn wandeltocht

Zaterdag 9 december

Bitgummole, de Molewjuk


2022

Klik hier voor een overzicht van de optredens in 2022


2020

Klik hier voor een overzicht van de optredens in 2020


2019

Klik hier voor een overzicht van de optredens in 2019


2018

Klik hier voor een overzicht van de optredens in 2018


2017

Klik hier voor een overzicht van de optredens in 2017


2016

Klik hier voor een overzicht van de optredens in 2016