VIDEO: Muzikaal welkom bij Strúntocht Nijland

De strúntocht van Friesland Beweegt trok zaterdag 1550 potentiële wandelaars naar Nijland en omgeving. Ondanks het slechte weer lieten de wandelaars zich in grote meerderheid niet weerhouden er flink de pas in te zetten. De laatste wandelaars kwamen evenwel pas na zes uur weer bij MFC De Mande voor hun medaille en de melding in hun wandelboekje.

De wandelaars werden in de hal van De Mande opgewacht door de shantykoren Sterk Spul uit Lollum/Waaksens en Aan lager Wal uit Hurdegaryp. Zij zorgden vanaf half twee totdat bijna de laatste wandelaars binnen waren voor hen een muzikaal welkom.