Optredens 2019


Winterkorenfestival

Datum: 25 januari 2019

Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden

Optredens 2019

Zaterdag middag om 16:00

Zorgcentrum de Wiken

Datum: 12 februari 2019

Locatie: Drachten

Optredens 2019

Wijn, zee en tranen

Datum: 17 maart 2019

Locatie: It Maskelyn, Hurdegaryp

Optredens 2019

Huys ter Zwaag

Datum: 18 april 2019

Locatie: Beetsterzwaag

Optredens 2019

(besloten optreden)

Dag van de Garnaal

Datum: 11 mei 2019

Locatie: Lauwersoog

Optredens 2019

Wijkcentrum “de Remise”

Datum: 26 mei 2019

Locatie: Leeuwarden

Optredens 2019

Lokaal vocaal

Datum: 16 juni 2019

Locatie: Prinsentuin, Leeuwarden

Optredens 2019

Verpleeg- en Verzorgingshuis Berchhiem

Datum: 24 augustus 2019

Locatie: Burgum

Optredens 2019

Midnight walk

Datum: 20 september 2019

Locatie: Burgum

Optredens 2019

‘T suyderhuis

Datum: 10 oktober 2019

Locatie: Surhuisterveen

Optredens 2019

Bennemastate

Datum: 12 oktober 2019

Locatie: Hurdegaryp

Optredens 2019

Ouderensoos de Remise

Datum: 2 november 2019

Locatie: Leeuwarden

Optredens 2019

Woonzorg centrum Ymedaam

Datum: 12 december 2019

Locatie: Leeuwarden

Optredens 2019